Kvalitet og miljø - Sommerseth

Vårt løfte til deg - Kvalitet og miljø

Vi har to internasjonale sertifiseringer. Èn for kvalitetsledelse og èn for miljø. Men, hva betyr dette egentlig for deg?

DET BETYR AT VI TAR ANSVAR. Det er vårt løfte til deg. Vårt løfte om at vi både er kvalifisert og innforstått med hvilket ansvar vi som bilforhandler har i møte med både miljø og mennesker.

DET BETYR FORPLIKTELSE. Vi forplikter oss til å stadig forbedre oss, og hvordan vi påvirker miljøet.

DET BETYR TILPASNINGSDYKTIGHET. Da sertifiseringene først ble utstedt til oss i 2004 og 2006 gjennomgikk vi hele bedriften Sommerseth med argusøyne. Vi la om på mye. Alt i fra tydeligere prosesser, tettere lederoppfølging, måten vi sorterte søppelet vårt på til hvordan vi varmer opp lokalene våre. Generelt hvordan vi driver virksomheten vår. Vi måtte rett og slett se oss selv med nye øyne – og det gjorde vi. Det gjør vi fortsatt.

DET BETYR TETT OPPFØLGING. Hvert år får vi besøk av en ekstern revisor som gjennomgår og tilser at vi fortsatt gjør det vi kan for å opprettholde kvalitet i alle ledd, og etterlate minst mulig miljøavtrykk.

DET BETYR AT VI ER TIL Å STOLE PÅ. Her blir både folk og miljøforhold respektert. Her blir ingen ting  ”slengt i en tilfeldig søppeldunk”.  Vi etterlever lover og reguleringer, i tillegg til at vi har systemer for å sikre kvalitet og læring i alle ledd.

DET BETYR AT VI ER I KONSTANT FORANDRING. Vi jobber stadig med forbedringer. Hvordan jobber vi ute i bilbutikken? Har vi god nok prosess på verkstedet? Blir kunden møtt på riktig måte? Blir bilen effektivt behandlet på verkstedet, og opplever kunden at leveransen er bra? Dette er bare noen av spørsmålene vi til stadighet stiller oss selv.

Alt dette gjør vi for å rett og slett være bedre for deg.

Kontakt oss

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementerAnmeldelser